Structure #110231

Summary

Genome/Assembly hg17
Chromosome/Contig chr2
Strand -
Position 179,216,571 - 179,216,664
Number of sequences 6
Organisms human, dog, mouse, rat, chicken, zebrafish
Mean pairwise identity 68.08
Columns 114
Mean single MFE -28.55
Consensus MFE -13.12
Combinations/base pair 24 / 17 = 1.41
SCI 0.46
z-score -2.45
RNA class probability 0.992885

This structure is part of cluster 58300

Alignment

Alignment

[Download Clustal]

RNAz output

	  
###########################  RNAz 0.1.1  #############################

 Sequences: 6
 Slice: 1 to 114
 Columns: 114
 Strand: +
 Mean pairwise identity:  68.08
 Mean single sequence MFE: -28.55
 Consensus MFE: -13.12
 Energy contribution: -13.40
 Covariance contribution:   0.28
 Mean z-score:  -2.45
 Structure conservation index:   0.46
 SVM decision value:   2.36
 SVM RNA-class probability: 0.992885
 Prediction: RNA

######################################################################

>hg17.chr2/179216664-179216571
AAAUAUUACCAGAGCAAAGUGUAACGGCCAACACUUUGUUCGCUCAUUUUACGCUGUCUCUGACAUAAGGAGUGCCUGAAUAGCUUGGAAAAG
........((((((((((((((........)))))))))))(((...((((.((...((((.......)))).)).)))).))).)))..... ( -27.00)
>canFam1.chr36/25283424-25283329
UAAAUAUUACCAGAGCAGAGUGUAACGGCCAACACUUUGUUCGCUCAUUCUACACUGUCUCUGACCAUAGAGAGUGCGGGAAUAGCUUGGAAAAG
.........((((((((((((((........)))))))))))(((.(((((.((((.(((........))).))))..)))))))).)))..... ( -32.10)
>mm5.chr2/76598601-76598506
AAAUAUAACCAGAGCAAAGUGUAACGGCCAUACACUUUGUUCGCCCACUUCACACUGUCUCUGGCAUACAGAGUGCAUGGAUAGCUUGGGAAAUG
...........((((((((((((.......)))))))))))).((((((...((.((((((((.....))))).)))))...))..))))..... ( -30.70)
>rn3.chr3/59301267-59301173
AAACAUGACCAGAGCAAAGUGUAACGGCCAACACUUUGUUCGCUCACUGCACGCUGUCUCUGACAUAAAGAGUGCGUGGAUGGCUUGGGAAAAG
........((((((((((((((........)))))))))))((.((.(.(((((...((((.......)))).))))).))))).)))...... ( -33.60)
>galGal2.chr7/21153471-21153570
UGACAAUUUUUGAACAAAGUGCAAGCGGCCAACACUUUGUUCACCCACUGUUUGGGUGCUGCUUCUGACACACUGACUGCCUGAACGGCUUUAAAAAAG
......((((((((....(((((((((((.(((.....))).(((((.....)))))))))))..)).))).......(((.....))))))))))).. ( -24.50)
>danRer1.chrUn/404-309
AAACUCGAUGUGCGAGCGGCCUGCACACUGAGUUCAUAAUAAUGUAUGUGCACUGUUUCUGUCGAAAGACUGUUUGAAUUUAGCUUUUACAAAAC
.((((((.((((((.......)))))).))))))........((((...((...((((..(((....))).....))))...))...)))).... ( -23.40)
>consensus
_AAACAUUACCAGAGCAAAGUGUAA_CGGCCA_ACACUUUGUUCGCUCAC_________UGU____ACACUGUCUCUGAC_AUAAAGAGUGCCUGAAU__AGCUUGGA_AAAAG
............(((((((((((..........)))))))))))........................((...((((........)))).))...................... (-13.12 = -13.40 +   0.28) 

	

[Download RNAz result]

Consensus structure

Secondary structure graph

Secondary structure

[PS | PDF]

Montain plot

Secondary structure

[PS | PDF]

Dotplot

Secondary structure

[PS | PDF]